roē
ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΖΩΙΑΣ
29 Απριλίου - Αλέξανδρος Παπαθεοδώρου | Ψυχολόγος & ΜSc Εγκληματολογίας & Θάλεια Αντώνογλου | Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας & CBH Κλινική Υπνοθεραπεύτρια

Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας (IDAHOBIT) 2024

Σημασία της Ημέρας

Όταν τα Ηνωμένα Έθνη, καθιέρωσαν τη 17η Μαΐου ως τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, την Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας, είχαν επιτέλους συνειδητοποιήσει – τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο – ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι ψυχιατρικό νόσημα και έπαψε να θεωρείται ασθένεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον Μάιο του 1990. 

Η μέρα αυτή (IDAHOBIT) έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να καταπολεμήσει συμπεριφορές διαφορετικής μεταχείρισης, τονίζοντας στην ουσία ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί και όλοι ίσοι…

Κύρια Θέματα και Προκλήσεις

Παρά την ουσιαστική υπονόμευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, είναι παραπάνω από συνηθισμένες σε πολύ μεγάλο ποσοστό παγκοσμίως!

Φαίνεται πως ακόμη υπάρχει δυστοκία στην συμπερίληψη όλων των ανθρώπων από όλους, καθώς τα στερεότυπα αιώνων δημιουργούν ακόμη πολλαπλές αγκυλώσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα τον φόβο απέναντι σε οτιδήποτε και σε οποιονδήποτε δεν γίνεται κατανοητό, με απολύτως συμβατό τρόπο με την πλειοψηφία…

Έτσι όσοι ελκύονται από ανθρώπους του ιδίου φύλου, όσοι ταυτίζονται με ένα φύλο που διαφέρει από αυτό με το οποίο γεννήθηκαν, όσοι έλκονται τόσο από το ίδιο, όσο και από το αντίθετο από το δικό τους φύλο, όσοι δεν είναι σίγουροι για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους, γίνονται στόχοι διακρίσεων και αρνητικών συμπεριφορών, που μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Εκφοβισμό 
  • Παρενόχληση
  • Κακοποίηση – ακραία βία
  • Διακρίσεις στην εκπαίδευση
  • Ανισότητα στην υγειονομική περίθαλψη & υποχρεωτικούς αναίτιους εγκλεισμούς
  • Οικογενειακές συγκρούσεις
  • Επαγγελματική ανισότητα που οδηγεί στην ανεργία
  • Κοινωνική κατακραυγή
  • Απόρριψη κλπ.

Μια από τις πιο συχνές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είναι οι προσδοκίες που έχει θέσει η κοινωνία. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι πολλές φορές σταματάμε να είμαστε αυθεντικοί για να ταιριάξουμε σε αυτές τις προσδοκίες και κάπου μέσα σε αυτήν την διαδικασία ξεχνάμε ποιοι είμαστε πραγματικά.

Οι δυσκολίες ξεκινάνε από την πρώτη στιγμή που το άτομο πρέπει να εκφραστεί για τον σεξουαλικό προσανατολισμό είτε την ταυτότητα φύλου του.

Η αγωνία για την αντίδραση των άλλων υπερισχύει, ιδίως της οικογένειας και του κοντινού κύκλου. Ο φόβος της απόρριψης, της κριτικής ή ακόμα και η απώλεια κοινωνικών σχέσεων υφίστανται και είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη διαδικασία που τα άτομα καλούνται να διαχειριστούν.

Επίσης τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αντιμετωπίζουν δυσκολίες και σε νομικό πλαίσιο παρά τις διαφορετικές κοινωνικές, νομικές και πολιτισμικές συνθήκες.

Πολλές χώρες δεν παρέχουν πλήρη νομική προστασία σε θέματα όπως ο γάμος, η υιοθεσία και τα δικαιώματα εργασίας. Ακόμη και εκεί όπου οι νόμοι προστατεύουν τα δικαιώματά τους, η εφαρμογή τους μπορεί να είναι ανεπαρκής ή να μην εφαρμόζεται πάντα και  με τον σωστό τρόπο

Επίσης δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στις κοινωνικές προκαταλήψεις και τον στιγματισμό. Σε πολλές κοινότητες, η αποκαλούμενη “κανονικότητα” εξακολουθεί να είναι το αναμενόμενο πρότυπο, ενώ οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό κοινωνικό και όχι μόνο πρόβλημα σε πολλές χώρες, απαιτώντας συνεχή αγώνα από όλους μας για την προώθηση της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Στην roē πιστεύουμε στην ισότητα και την ισοτιμία όλων μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Όλοι μας έχουμε μια ιστορία πίσω μας, ένα μονοπάτι που περπατήσαμε, δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, δυσκολίες που ξεπεράσαμε και θα συνεχίζουμε να ξεπερνάμε προκειμένου να βαδίσουμε στο δικό μας μονοπάτι, στην δική μας προσωπική αλήθεια.

Παγκόσμιες Εκδηλώσεις και Δράσεις

Τα Ηνωμένα Έθνη μέσω μιας τεράστιας καμπάνιας με γενικό τίτλο Free & Equal προσπαθούν να ενημερώσουν τον πληθυσμό για τα ίσα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Κάτι τόσο προφανές και παραδόξως, παράλληλα, τόσο μη κατανοητό από πολλούς, αφού μέχρι σήμερα ο φόβος για τους ομόφυλους, τρανς και αμφίφυλους ανθρώπους υπάρχει ακόμη…

Η συμμετοχή των κυβερνήσεων, των Μ.Κ.Ο και άλλων οργανώσεων υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την προώθηση της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί οι φορείς μπορούν να προωθήσουν την αλλαγή σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, της κοινωνικής αποδοχής και της προώθησης της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης.

Οι κυβερνήσεις μπορούν να λάβουν μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μέσω της θέσπισης και εφαρμογής προοδευτικής νομοθεσίας που προστατεύει τα δικαιώματά τους.

Οι ΜΚΟ μπορούν να παρέχουν υποστήριξη και προστασία  μέσω της διάθεσης υπηρεσιών υγείας, συμβουλευτικής, νομικής βοήθειας και άλλων μορφών υποστήριξης. Επιπλέον, μπορούν να προωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στο κοινό σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Η συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των φορέων είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη μιας πραγματικής προόδου στην προώθηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Συμβολή στην Αλλαγή

Τρόποι με τους οποίους τα άτομα και οι οργανώσεις μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και στην καταπολέμηση της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας, δεν είναι άλλοι από την προσωπική εξέλιξη, την αυτεπίγνωσή μας καθώς και την εκπαίδευση και την ενημέρωση. Όλα αυτά με την σειρά τους συμβάλλουν καθοριστικά στην προώθηση και την αποδοχή της ισότητας.

Στην roē υποστηρίζουμε πως μέσω της ενημέρωσης, μπορούμε να αποκτήσουμε γνώση γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό και μέσα από αυτήν την ενημέρωση να μάθουμε να σεβόμαστε και να αποδεχόμαστε τον κάθε άνθρωπο ολιστικά και όχι βάση της ταυτότητας φύλου. Αποδεχόμαστε την γνησιότητα και την αυθεντικότητα του κάθε ανθρώπου.

Μέσω της εκπαίδευσης, μπορούμε να μεταδώσουμε τις αρχές της ισότητας και της διαφορετικότητας από νεαρή ηλικία, προάγοντας τον σεβασμό και την αποδοχή απέναντι σε όλους, ανεξαρτήτως της ταυτότητας φύλου η του σεξουαλικού προσανατολισμού. Η εκπαίδευση μπορεί να δημιουργήσει ένα κοινωνικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει όλους τους ανθρώπους ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Επιπλέον, η εκπαίδευση σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και η ενημέρωση για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν μπορούν να ενθαρρύνουν την αλληλεγγύη και τη δράση για την κοινωνική ευαισθητοποίηση. 

Μπορούμε να γίνουμε ενεργοί πρωταγωνιστές στην προώθηση της ισότητας, ο κάθε ένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Στην roē παρέχουμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον με βασικό θεμέλιο την αποδοχή των ανθρώπων, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλο ή οποιοδήποτε “standard” έχει θέσει η κοινωνία μας. Εδώ βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά αγκαλιάζοντας τις ανάγκες του, αναγνωρίζοντας κάθε πτυχή του εαυτού του όπως ακριβώς είναι χωρίς κριτική και με άνευ όρων αποδοχή. Αποδεχόμαστε την δική του αλήθεια όπως είναι στο εδώ και τώρα.

Η σημασία της ημέρας κατά της ομοφοβίας είναι ουσιώδης για την προώθηση της ισότητας και της αποδοχής. Η ημέρα αυτή δημιουργεί την ευκαιρία να αναδειχθεί η ανάγκη για προστασία και σεβασμό στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων παγκοσμίως. 

Παρά τις μικρές προόδους που έχουν σημειωθεί, υπάρχουν ακόμα πολλές προκλήσεις που παραμένουν στο προσκήνιο. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινωνία που αποδέχεται και σέβεται τον κάθε άνθρωπο απαιτείται διαρκής αγώνας από όλους μας.

Η ισότητα δεν είναι απλά ένας στόχος που πρέπει να επιδιώκουμε όλοι μας, αλλά ένας θεμελιώδης πυλώνας που θα πρέπει να υπάρχει στην ζωή μας κάθε μέρα.

Κάθε μικρή και μεγάλη πρωτοβουλία μετράει. Μπορούμε να προάγουμε την ισότητα και την αποδοχή μέσα από ατομικές και συλλογικές πράξεις

Μπορούμε μέσα από τις πράξεις μας να δημιουργήσουμε έναν κόσμο πιο δίκαιο και με λιγότερα «φίλτρα διαχωρισμού». Ας ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας και ας κάνουμε τη διαφορά!

Συνδέσου με τη roē
Διάβασαν αντίστοιχα
Χαμηλή Αυτοεκτίμηση: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση
Παιδικη αδελφική ζήλια: Καλλιεργώντας υγιείς σχέσεις μεταξύ των παιδιών
Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Δίαιτας
Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας (IDAHOBIT) 2024
Πως θα θέλατε να επικοινωνήσουμε;
Τηλεφωνήστε μας στο 214 4087 550
Οδηγίες Πρόσβασης
Φόρμα επικοινωνίας
Επικοινώνησε μαζί μας
ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ,
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ.
Μαζί βρίσκουμε την κατάλληλη προσέγγιση για τις δικές σου ανάγκες.