roē
ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΖΩΙΑΣ

LEADERSHIP COACHING

* ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ONLINE
Το Leadership Coaching αφορά ανώτερα στελέχη, τα οποία βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό και ασχολούνται με ζητήματα στρατηγικής. Το Leadership Coaching πραγματοποιείται σε ατομικές συνεδρίες και έχει στόχο την ενίσχυση της επίγνωσης των ανθρώπων που λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις εντός κρίσιμων και απαιτητικών συνθηκών.

ΣΤΟΧΟΙ

Ο βασικός στόχος της συνεργασίας ενός Leadership Coach με τον Coachee του, μέσα από ένα ξεκάθαρο πλαίσιο εμπιστοσύνης και σεβασμού, είναι η αναγνώριση και η ενίσχυση των δυνατοτήτων των Διευθυντών/Managers, ώστε να ηγούνται αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας τα μέγιστα, μέσα από συγκεκριμένα και στοχευμένα βήματα. Επίσης, μέσω του Leadership Coaching, οι Managers εκπαιδεύονται στη σωστή διαχείριση προτεραιοτήτων, στην ενίσχυση δεσμών της ομάδας που ηγούνται, στην επίλυση διαφωνιών και στην συμμετοχή στην ανάπτυξη των μελών της ομάδας τους. Οι Managers αναγνωρίζουν τις προσωπικές ικανότητές τους και αναλαμβάνουν ευθύνες, ώστε να ηγηθούν παραγωγικά, επιτρέποντας στους συνεργάτες του να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το Leadership Coaching απευθύνεται σε Στελέχη/Managers, που έχουν καταλαμβάνουν διοικητικές και ηγετικές θέσεις.

Βοηθά Managers ή Στελέχη να αυξήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, να ενημερωθούν για τους βέλτιστους τρόπους επικοινωνίας με τις ομάδες και τους υφιστάμενούς τους, προκειμένου να γίνουν πιο αποδοτικοί ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί είτε από την εταιρία είτε από τους ίδιους.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ
Το κέντρο roē συνεργάζεται με εξειδικευμένο συνεργάτη και την ομάδα του, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον τομέα του Coaching και είναι σε θέση να αναλάβουν και να καλύψουν μεγάλο μέρος επιχειρησιακών αναγκών.

Μέσα από συγκεκριμένο πλάνο και προγραμματισμό, σε συνεννόηση με τον Coach, οι Επιχειρήσεις μπορούν να ορίσουν ένα εξατομικευμένο πλάνο που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες τους.

Η ομάδα της roē έχει τη δυνατότητα να σας υποδεχθεί στο χώρο της ή να σας επισκεφθεί στον δικό σας, προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημιουργία επαγγελματικού πλάνου.

ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Πως θα βοηθήσει η εκπαίδευση στο Coaching τους Managers της Εταιρίας μου;
Οι Managers που εκπαιδεύονται στο Coaching αναπτύσσονται ταχύτατα και αποκτούν δεξιότητες που ξεχωρίζουν. Μαθαίνουν να επικοινωνούν με τρόπο που ενισχύει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους, ρυθμίζουν καλύτερα τις προτεραιότητες και οργανώνουν πιο αποτελεσματικά την ομάδα τους. Ισορροπούν ανάμεσα στην κατευθυντικότητα και τη μη κατευθυντικότητα δίνοντας στα μέλη της ομάδας τους τον χώρο για να επιλύουν τα προβλήματα και ταυτόχρονα να αξιολογούνται. Αναθέτουν τους σωστούς στόχους στα κατάλληλα πρόσωπα και αναπτύσσουν τις ομάδες τους με δεξιοτεχνία.
Είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα?
Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και η αξιολόγηση γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Δημιουργούμε ερωτηματολόγια και εργαλεία αυτό-αξιολόγησης για κάθε παρέμβαση. Η αξιολόγηση γίνεται 360ᵒ από όλους τους εμπλεκόμενους.
Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την εκπαίδευσή τους?
Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε μήνες και υλοποιείται σε βιωματικά εργαστήρια με συχνότητα 2 εργαστήρια / μήνα. Προϋπολογίζουμε το χρόνο όχι μόνο για την εκπαίδευση αλλά και για την σίγουρη εγκατάσταση των νέων δεξιοτήτων και τεχνικών ηγεσίας.
Πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα?
Αποτελέσματα βλέπουμε από το πρώτο εργαστήριο. Τα στελέχη αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν βήμα-βήμα τις τεχνικές που μαθαίνουν, στην εργασιακή τους καθημερινότητα από την επόμενη ημέρα. Σε κάθε βιωματικό εργαστήριο εστιάζουμε σε συγκεκριμένες δεξιότητες που εφαρμόζονται άμεσα και πρακτικά.
Είναι μια διαδικασία που πρέπει να επαναλαμβάνεται συστηματικά;
Η εκπαίδευση στο Coaching διακρίνεται σε δύο επίπεδα, το Practitioner και το Master. Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο επίπεδο και τα στελέχη εφαρμόσουν όσα μαθαίνουν για έναν χρόνο, μπορούν να προχωρήσουν και στο Master επίπεδο. Εκεί, κατακτούν το ανώτερες ικανότητες ηγεσίας και αναπτύσσουν το προσωπικό στυλ ηγεσίας βασισμένο τόσο στην εμπειρία τους όσο και στην επιστημονική κατάρτιση που παρέχει το πρόγραμμα.
Πως θα θέλατε να επικοινωνήσουμε;
Τηλεφωνήστε μας στο 214 4087 550
Οδηγίες Πρόσβασης
Φόρμα επικοινωνίας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ,
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ.
Μαζί βρίσκουμε την κατάλληλη προσέγγιση για τις δικές σου ανάγκες.